REZERVÁCIA TERMÍNU VYŠETRENIA

ORL Ambulancie RHINO: BRATISLAVA - ŠUSTEKOVA 2; TRNAVA - STAROHÁJSKA 2; LIPTOVSKÝ HRÁDOK - PRI ŽELEZNICI 1737; WWW.RHINO.SK
Čo to vlastne načúvací prístroj je?

Načúvací prístroj je zdravotnícka pomôcka umožňujúca lepšie počuť zvuky a jasnejšie porozumieť reči. Nosí za uchom alebo v uchu a je schopný vysokej kvality reprodukcie zvuku.

Jeho základnými časťami sú mikrofón (sníma zvuk), reproduktor (tvorí zvuk) a výkonný mikročip so zosilňovačom (spracováva zvuk). Prístroj je napájaný miniatúrnou vymeniteľnou batériou alebo je vybavený vstavanou nabíjateľnou batériou - akumulátorom.

Kvalitný zdravotnícky načúvací prístroj je schopný zvýrazniť zvuk prichádzajúci z určitého smeru, zvýrazniť reč, potlačiť okolitý hluk. Načúvacie prístroje z rôznych TV reklám, elektroobchodov a obchodných sietí sú len zosilovače zvuku, ktoré zosilnia zvuk vo všetkých frekvenciách a to aj v tých, ktoré počujete dobre. To môže spôsobiť veľmi nepríjemné sluchové vnemy. Zdravotnícky načúvací prístroj naopak zosilňuje len tie frekvencie zvuku, ktoré osoba počuje horšie - to všetko čisto automaticky bez manuálneho zásahu užívateľom načúvacieho prístroja. Aby sme zistili reálny stav Vášho sluchu, musí vydaniu načúvacieho prístroja predchádzať návšteva ORL ambulancie a realizácia vyšetrenia sluchu audiometriou - naše ORL ambulancie RHINO sú lokalizované v Bratislave - Petržalke v Poliklinike Šustekova - Šustekova 2, v Trnave v Poliklinike Družba - Starohájska 2 a v Liptovskom Hrádku v Medic centrum - Pri železnici 1737. Viac o samotnom audiometrickom vyšetrení sluchu nájdete na - www.audiometria.sk. Počas používania načúvacieho prístroja sú dôležité pravidelné návštevy ORL lekára za účelom čistenia zvukovodu od ušného maziva.

Najmodernejšie načúvacie prístroje sa vedia pripojiť k smart-telefónu, smart-televízii, ponúkajú možnosť bezdrôtového hands-free telefonovania, sledovania televízie alebo streamovania počas celého dňa.


Typy načúvacích prístrojov

V súčasnej dobe využívame hlavne tri základné typy načúvacích prístrojov. Nie pre každého sú vhodné všetky typy prístrojov. To, aký typ prístroja je pre Vás vhodný, závisí od typu poruchy sluchu a závažnosti poruchy sluchu. S výberom typu načúvacieho prístroja Vám poradí lekár a akustický technik - poradca.

Závesné načúvacie prístroje - umiestnené za uchom, označené skratkou BTE (z angličtiny Behind-The-Ear). Zvuk je snímaný, spracovávaný a aj tvorený priamo v prístroji za uchom. Do ucha sa zvuk šíri zvukovodovou plastovou hadičkou, ktorá smeruje do zvukovodu, v ktorom je umiestnená na mieru vyrobená ušná tvarovka (v 3D tlačiarni, podľa odliatku - odtačku Vášho ucha), ktorá predstavuje presnú repliku tvaru Vášho zvukovodu. Tieto prístroje sú vhodné aj pre ľudí s ťažšou poruchou sluchu a najjednoduchšie sa s nimi manipuluje.

Závesné načúvacie prístroje s reproduktorom vo zvukovode - umiestnené za uchom, označené skratkou RIC (z angličtiny Reciever-In-Ear). Zvuk je snímaný a spracovávaný v prístroji za uchom, ale vzniká v miniatúrnom reproduktory, ktorý je umiestnený priamo vo zvukovode. U ľudí s miernejšou poruchou sluchu poskytujú tieto prístroje najprirodzenejšie zosilnenie sluchu a viac dovoľujú vnímanie zvuku prirodzenou cestou, nakoľko menej blokujú zvukovod.

Zvukovodové načúvacie prístroje - umiestené vo zvukovode, označené skratkou ITE (z angličtiny In-The-Ear) alebo sú úplne skryté vo zvukovode, označené skratkou CIC (z angličtiny Completely-In-Canal). Zvuk je snímaný, spracovávaný a aj tvorený priamo v prístroji, ktorý je umiestnený vo zvukovode. Prístroj je vyrobený na mieru v 3D tlačiarni, podľa odliatku Vášho ucha. Tieto prístroje sú diskrétne, nakoľko za uchom nie je umiestnená žiadna časť prístroja. Nie sú však vhodné pre ľudí s ťažkou poruchou sluchu, pre tých, ktorý majú problém s jemnou manipuláciou a taktiež výdrž batérie je nižšia, nakoľko sú batérie rozmerovo veľmi malé.


Pokiaľ Vás okrem poruchy sluchu obťažuje aj pískanie/šum v ušiach - tinnitus, máte možnosť v každom načúvacom prístroji využiť možnosť nastavenia rušenia tohto šumu. Prístroj dokáže generovať šum , ktorý zmierňuje nepríjemný tinnitus. Pokiaľ Vás obťažuje len tinnitus a počujete dobre, môžete využiť prístroj tinnitomaskér, ktorý zvuk nezosilňuje, len generuje šum potláčajúci samotný tinnitus.


Funkcie načúvacích prístrojov

Prístroje sa na základe typu a cenovej kategórie odlišujú možnosťami rozsahu zosilnenia zvuku, počtom kanálov a pásiem, smerovými mikrofónmi, počtom posluchových programov, ktoré načúvací prístroj ponúka, vybavením adaptabilnými funkciami pre rôzne posluchové prostredia, variantom napájania (štandardné batérie verzus dobíjacie batérie) a doplnkovou výbavou bezdrôtovej komunikácie, ktorá umožňuje maximálny prínos pre kompenzáciu sluchovej vady.

Posluchový program: napríklad program pre tiché prostredie, hlučné prostredie, kľudné situácie, kultúrne podujatie, pre počúvanie hudby, pre pracovné prostredie, atď...

Smerový mikrofón: takýto načúvací prístroj bude mať dva mikrofóny – predný a zadný. Je možné zníženie citlivosti zadného mikrofónu a tak načúvací prístroj bude zosilňovať viac zvuk, ktorý je pred Vami a je registrovaný predným mikrofónom. To je užitočné hlavne v situáciách, keď ste uprostred veľkej skupiny ľudí a potrebujete počuť iba osobu pred Vami a nie okolitý hluk. Pokiaľ chcete opäť počuť priestorovo zo všetkých smerov, tak citlivosť zadného mikrofónu jednoducho opäť zvýšite.

Počet kanálov a pásiem: K pochopeniu funkcií rozdelenia do kanálov a pásiem podľa frekvencie je potrebné vysvetliť zvukové spektrum reči. Reč pokrýva veľa rôznych frekvencií (pásiem) nízko položených samohlások (A, E, I, O, U), ktoré prenášajú hlasitosť a prenikavých vysoko položených spoluhlások (S, T, P, F, D, M, N atď.), ktoré prenášajú porozumenie. Strata sluchu nie je obvyklá konzistencia vo všetkých frekvenčných pásmach. Napríklad veľa ľudí má stratu sluchu v oblasti vysokých frekvencií, keď je pre nich ťažké počuť prenikavé zvuky ako sú napríklad ženské hlasy, zvuky spoluhlások, spev vtákov... Pri nastavovaní načúvacích prístrojov pre takýto druh sluchovej straty potrebuje odborný lekár alebo akustický technik nastaviť mieru zosilnenia tak, aby presne odpovedala konkrétne Vašej strate sluchu v daných frekvenciách. Načúvací prístroj rozdeľuje frekvencie do kanálov a pásiem. Toto rozdelenie umožňuje špecifické úpravy frekvencií (nastavenie) v rámci jednotlivých pásiem. Niektoré načúvacie prístroje majú viac kanálov/pásiem ako ostatné. Počet kanálov, ktoré potrebujete závisí od rozsahu Vašej poruchy sluchu.

Záujemca si musí vopred uvedomiť, aké funkcie sú pre neho potrebné a podstatné, čo od načúvacieho prístroja očakáva. Prebytočné funkcie si totiž musíte doplatiť a pritom ich zrejme nebude využívať.Postup získania načúvacieho prístroja

Záujemca o načúvací aparát môže využiť príspevok jeho zdravotnej poisťovne. Zdravotné poisťovne prispievajú na načúvací prístroj jedenkrát za 5 rokov. Príspevok sa pohybuje v závislosti od závažnosti poruchy sluchu zhruba od 190€ do 336€. Príspevok na tinnitomaskér je 142€. Pre uplatnenie si príspevku poisťovne je potrebný lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku, ktorý vydáva foniater.

Výška príspevku nezávisí na prevedení načúvacieho prístroja, výška úhrady je rovnaká pre závesné typy aj pre zvukovovodové typy na mieru. Nerozhoduje ani značka a výrobca prístroja.

Lekár ani predajca načúvacích prístrojov výšku príspevku neovplyvní.

BTE Závesný načúvací prístroj
Ušná tvarovka pre BTE závesný načúvací prístroj
RIC Závesný načúvací prístroj s reproduktorom vo zvukovode
ITE Zvukovodový načúvací prístroj
CIC Zvukovodový načúvací prístroj
Nabíjateľné načúvacie prístroje s nabíjačkou

Postup pri získaní načúvacieho prístroja:

1. návšteva: Realizácia ambulantného vyšetrenia uší a sluchu - posúdenie potreby a vhodnosti používania načúvacieho prístroja

Naše ambulancie RHINO (www.rhino.sk) nájdete v:

Bratislave - Petržalke - Poliklinika Šustekova, Šustekova 2

Trnave - Poliklinika Družba, Starohájska 2

Liptovskom Hrádku - Medic centrum, Pri železnici 1737

2. návšteva: V prípade potreby načúvacieho prístroja objednávka prístroja podľa vášho výberu. Doporučujeme prístroje renomovaných značiek ReSound, Audifon, Widex, Signia. Na prístroj budete čakať približne 4 týždne.

3. návšteva: Prevzatie, nastavenie a používanie zhotoveného prístroja :)


Ceny načúvacích prístrojov: 

Načúvacie prístroje rozdeľujeme podľa ceny a výkonnosti orientačne do 4 kategórií:

- základné do 253 € - v tejto kategórii môžete získať prístroj po využití príspevku poisťovne aj bez doplatku.
- tinnitomaskér: 220€ (po využití príspevku 78€)

- štandardné do 565 €

- pokročilé do 1 055 €

- prémiové od 1 470 €


Kde nás nájdete - Bratislava / Trnava / Liptovský Hrádok